Financiële planning afbeelding

Financiële planning

Het idee achter financiële planning is tweeledig. Het zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase én voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat u zekerheid en controle heeft over uw financiën. Zowel op de korte als op de lange termijn.

Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van uw persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is uw gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeert u?
 • Wat is uw inkomen?
 • Heeft u een partner met eigen inkomsten?
 • Hoe groot is uw vermogen?
 • Heeft u een huurhuis of een koopwoning?

We kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

 • Gaat uw inkomen nog stijgen?
 • Bouwt u pensioen op en wat kunt u van de regeling verwachten?
 • Spaart en/of belegt u?
 • Verwacht u een erfenis?
 • Hoe lang zijn uw kinderen nog financieel afhankelijk van u?
 • Wanneer is uw hypotheek afgelost?

Daarnaast brengen we de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

 • Hoe staat het met uw pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt of als (één van) u overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar uw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken. Belangrijke vragen zijn dan:

 • Hoeveel geld heeft u nodig om uw droom te realiseren?
 • Hoeveel tijd heeft u nog voor een financiële oplossing?

Oplossingen

De analyse laat zien wat u in een bepaalde levensfase nodig heeft, wenst of verwacht. Daar zoeken wij samen met u financiële oplossingen bij. Uw hypotheek, uw pensioen, uw inkomensverzekeringen en uw vermogen staan daarbij centraal. Die moeten zo geregeld zijn dat u  het beste financiële resultaat bereikt. Die regelingen staan bovendien niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van uw leven veranderen, beschouwen wij financiële planning als een dynamisch proces. We zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijken we samen met u of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.

Gerelateerde pagina’s